Διατριβή: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΣΜΟΦΥΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΟΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - Κωδικός: 9928
Greek