Διατριβή: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΣΜΟΦΥΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ- ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ,ΤΗΣ ΕΘΝΟΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - Κωδικός: 9928
Greek