Διατριβή: ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ B.CEREUS ΚΑΙ ΤΗΣ Y.ENTEROCOLITICA ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ - Κωδικός: 8933
Greek