Διατριβή: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ LOBESIA BOTRANA (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜ... - Κωδικός: 8930
Greek