Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHYZOBIUS LOPHANTHAE BLAISDELL (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE), ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ... - Κωδικός: 8801
Greek