Διατριβή: ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1974 - 1985: ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Κωδικός: 8718
Greek