Διατριβή: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΧΟΝΔΡΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (CMP,148 KDA)... - Κωδικός: 8647
Greek