Διατριβή: ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ - Κωδικός: 8389
Greek