Διατριβή: ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΣ MN2+,NI2+,CU2+,CO2+,FE2+,ZN2+ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ SCHIFF ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΗΣ 2-ΠΥΡΙΔΥΛΑΛΔΕΥΔΗΣ ΚΑΙ 2-ΠΥΡΙΔΥΛΜΕ... - Κωδικός: 8146
Greek