Διατριβή: IN VITRO ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗΝ - Κωδικός: 8077
Greek