Διατριβή: ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΝ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - Κωδικός: 8027
Greek