Διατριβή: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΙΚΤΕΡΟ - Κωδικός: 7982
Greek