Διατριβή: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (1860-1944) ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (1860-1941) - Κωδικός: 7934
Greek