Διατριβή: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1952. (1944-1952) - Κωδικός: 7931
Greek