Διατριβή: ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 3', 5' - ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ (C-AMP) ΕΠΙ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ - Κωδικός: 7783
Greek