Διατριβή: ΙΣΤΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - Κωδικός: 7781
Greek