Διατριβή: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΜΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ (C-AMP) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗΣ. (ΠΕΙ... - Κωδικός: 7757
Greek