Διατριβή: ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΣΙΣ. (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) - Κωδικός: 7695
Greek