Διατριβή: ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ ΚΑΙ TRH ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΚΑΙ TSH ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Κωδικός: 7358
Greek