Διατριβή: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΟΙΛΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΕΩΣ. (ΠΕΙΡΑΜΑ... - Κωδικός: 7249
Greek