Διατριβή: ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ: ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ, ΑΔΡΙΑΜΥΚΙΝΗ, CIS PLATINUM ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ, ΑΔΡΙΑΜΥΚΙΝΗ, CIS PLATINUM, ΒΙΝΤΕΣΙΝΗ - Κωδικός: 6814
Greek