Διατριβή: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ D-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - Κωδικός: 6671
Greek