Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ ASPERGILLUS NIDULANS ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ SALMONELLA TYPHIMURIUM - Κωδικός: 6593
Greek