Διατριβή: ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ (1571-1715). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Κωδικός: 6550
Greek