Διατριβή: ΑΙ ΥΠΟΝΙΤΡΩΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΝΙΤΡΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ - Κωδικός: 6533
Greek