Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Κ+-P -> K+-(Δ++ Π-) ΣΕ ΟΡΜΗ ΔΕΣΜΗΣ 8.25 GEV/C - Κωδικός: 6474
Greek