Διατριβή: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ NMR ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΝΙΘΑΣ - Κωδικός: 6414
Greek