Διατριβή: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΜΟΙΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Κ-Ρ -> Κ-ΡΠ+Π+Π-Π-(Π0),Κ-Ρ -> Λ0 + PIONS ΣΕ ΟΡΜΗ ΔΕΣΜΗΣ 8.25 GEV/C - Κωδικός: 6365
Greek