Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΩΝ Κ* (890) ΚΑΙ Κ* (1420) ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣ Κ-Ρ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣ 10 GEV/C ΚΑΙ 8.25 GEV/C - Κωδικός: 6233
Greek