Διατριβή: Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. (ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ) - Κωδικός: 6181
Greek