Διατριβή: ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - Κωδικός: 6157
Greek