Διατριβή: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - Κωδικός: 5962
Greek