Διατριβή: Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΜΠΟΥΝΑΡΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΓΚΕΝΕΡΑΛ ΙΝΤΖΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - Κωδικός: 5346
Greek