Διατριβή: O linejnych preobrazovaviach rjadov Furje i organichennosti sootvetstvujuchich konstant lebega - Κωδικός: 5320
Greek