Διατριβή: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - Κωδικός: 5285
Greek