Διατριβή: ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ND-YAG LASER: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ - Κωδικός: 5248
Greek