Διατριβή: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - Κωδικός: 5215
Greek