Διατριβή: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 14C-ΑΜΙΝΟΠΥΡΙΝΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ - Κωδικός: 5198
Greek