Διατριβή: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ CEA ΚΑΙ CA 19-9 ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - Κωδικός: 5158
Greek