Διατριβή: Επιδημιολογικοί χαρακτήρες των JK κορυνοβακτηριδίων και μελέτη του μηχανισμού αντοχής των στα αντιβιοτικά - Κωδικός: 5125
Greek