Διατριβή: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΩΔΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ [BEMISIA TABACI (GENNADIUS)] ΚΑΙ ΤΟΥΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Κωδικός: 5118
Greek