Διατριβή: Οι 6 σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί και οι 6 σονάτες για σόλο τσέλο του Johann Sebastian Bach: μεταγραφή, έκδοση, επιμέλεια και ερμηνεία για σόλο βιόλα και διερεύνηση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων που δύνανται να συμβαδίζουν με τις τεχνικές και ηχητικές ιδιαιτερότητες της βιόλας - Κωδικός: 48481
Greek