Διατριβή: Πολιτικές τιμολόγησης σε συστήματα παραγωγής με στρατηγικούς πελάτες ευαίσθητους στην καθυστέρηση - Κωδικός: 48172
Greek