Διατριβή: Ταχείες μέθοδοι εκτίμησης της μικροβιολογικής ποιότητας και ανίχνευση της νοθείας σε ζωικής προέλευσης τρόφιμα με τη χρήση αισθητήρων βασισμένων στην φασματοσκοπία σε συνδυασμό με την μηχανική εκμάθηση - Κωδικός: 47887
Greek