Διατριβή: Μελέτη γραμμικών υποδειγμάτων με περιορισμούς και εφαρμογές στην επιχειρησιακή έρευνα - Κωδικός: 47752
Greek