Διατριβή: Μελέτη της τριπλής αλληλεπίδρασης μεταξύ του βιολογικού παράγοντα Bacillus amyloliquefaciens MBI600, φυτών και φυτοπαθογόνων βακτηρίων - Κωδικός: 47123
Greek