Διατριβή: Η ελληνική εθνική ασφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης: μελέτη στρατηγικής, πολεμικής τέχνης και ηγεσίας για το πως η Ελλάδα θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις εθνικής ασφαλείας της την επόμενη 10ετία (2018-2028) - Κωδικός: 46625
Greek