Διατριβή: Υδρογέλη ηπαρίνης ως μέσο παρεμπόδισης της ασβεστοποίησης σε βόειο περικαρδιακό ιστό μονιμοποιημένο με γλουταραλδεΰδη - Κωδικός: 46599
Greek