Διατριβή: Aνίχνευση και εντοπισμός μεταβολών κτισμάτων από εικόνες και νέφη σημείων - Κωδικός: 46588
Greek