Διατριβή: Δοκίμια στην οικονομετρία των αγροτικών επιδοτήσεων και στην πρόβλεψη των αγροτικών χρονολογικών σειρών - Κωδικός: 46586
Greek